A theory of Everything - Ken Wilber

תיאוריה של הכל: מבוא לתורה האינטגרלית של קן ווילבר

English     עמוד בית       מאמרים בעברית      פורום       ספרים

 על האתר    קישורים     קבוצת לימוד אינטגרלית     צור קשרשבע הפנים של קן ווילבר

 

1. ווילבר התיאורטיקן:

בבסיס עבודתו של ווילבר מונחות כמה וכמה תיאוריות על התפתחות היקום והאדם. ווילבר אינו מצטדק או מתנצל על היותו תיאורטיקן ואינטלקטואל, אלא להיפך,  מניח שתיאוריות נכונות הן רבות ערך ועומדות בבסיסו של כל גוף ידע מקיף. הוא משלב בתאוריות שלו  תחומים רבים כמו מדע, פסיכולוגיה, פילוסופיה, דתות ומסורות שונות, אנתרופולוגיה ועוד.

 2. ווילבר המסנתז :

כבר מספריו הראשון, ווילבר ניסה לחבר ביחד מספר גדול של מודלים שונים, ונתן לכל אחד מהם מקום בקונטקסט רחב יותר. המטרה שלו היתה ונשארה בניית "תיאוריה של הכל" שמכסה את כל תחום פעיליות האדם והיקום. הגדולה שלו, והדרך היחידה שאפשרה לו להצליח, היא ההבנה  שאסור למתוח אמת חלקית מעבר לגודלה, כפי שעשו רוב התיאורטיקנים עד ימינו.

3. ווילבר הביקורתי:

בגלל שלעולם אינו מאבד את יכולתו לראות את התמונה הרחבה ככללותה, הוא מודע היטב לנסיונות של כמעט כל הוגה או תיאוריה אחרת, להפוך לאבסולוטית ולבטל גישות אחרות. עובדה זאת מסבירה מדוע קיים קו ביקורתי חזק בכתביו של ווילבר, בצד נקודות החיוב  וההסכמה עם הגישות האחרות. ווילבר מתעקש לראות באמיתות חלקיות אמיתות חלקיות בלבד, לא יותר ולא פחות.

: 4. ווילבר הפולמוסן

לכתיבה תיאורטית  מדעית ויבשה יש חיסרון: היא אינה מצליחה להגיע ולהשפיע על הציבור הרחב. ווילבר הבין זאת ולכן הוא כותב באופן  יצירתי, חופשי ואמיץ יותר, אך מבלי לגרוע מהבהירות והלוגיקה של דבריו.

5. ווילבר המלומד:

העבודה התיאורטית של ווילבר היא תוצאה של התפיסה הרוחנית והרחבה שלו את החיים. הוא תופס את עצמו כמלומד מודרני, המגן על על צורות חשיבה רוחניות בחברה חומרנית וחילונית. לפילוסופיה של ווילבר יש צד דתי, החותר ללגיטימציה של תפיסה רוחנית בעולם המודרני. יחד עם זאת, ווילבר מצליח לשמור על מבט ביקורתי והגיוני  גם לגבי התחום הרוחני, למרות הבנתו שרוחניות עומדת בפני עצמה ואינה תלוייה  רק בהגיון או במדע.

6. ווילבר המורה:

למרות שווילבר אינו רוצה להיחשב כגורו, קשה שלא לראות בספריו מדריך מצויין לחיים. הוא מקפיד להסביר כיצד ניתן לישם ולהבין כל דבר בחיי היומיום, כך שלא מדובר בחומר תיאורטי בלבד. בשנים האחרונות הבין ווילבר שהרבה אנשים נושאים אליו עיניים, וכתוצאה הגביר כתיבה     ופעילות המוקדשת ל"תרגול אינטגרלי". 

 7. ווילבר המיסטיקן:

הצדדים הרוחנים והעמוקים במשנתו של ווילבר מתגלים בעיקר שהוא מתאר את חוויותיו האישיות והתפתחותו הרוחנית. הוא אינו מדגיש צד זה ברוב ספריו האחרים, משום שהם חייבים לעמוד בפני עצמם, אבל העובדה שהוא חי את חייו על פי התיאוריה שלו באופן מלא עומדת לזכותו. ווילבר מצטייר כאדם מאוד אנליטי ולוגי, מעיין תאורטיקן מושלם, אך עובדה ידועה היא שהוא מקדיש יותר זמן למדיטציה  ופעילות רוחנית מאשר לפעילות אנליטית.


נכתב על ידי פרנק וייסר. תרגום חופשי: אורן אנטין

לביוגרפיה של קן ווילבר -באנגלית