A theory of Everything - Ken Wilber

תיאוריה של הכל: מבוא לגישה האינטגרלית של קן ווילבר

English     עמוד בית       מאמרים בעברית      פורום       ספרים

 על האתר    קישורים     קבוצת לימוד אינטגרלית     צור קשר 


                                                                                            

קוי התפתחות

 

מכירים את הגאון המוזיקלי או הפרופסור המבריק שלא מסוגלים ללכת לדואר ולשלוח מכתב לבד?

מכירים את הספורטאית המדהימה שלא יודעת אף פעם להתנהג בחברה? מכירים את האיש שתמיד מבין כל אדם ומתחבר אליו, אבל בחיים לא יצליח להחנות את מכוניתו ברוורס בלי להתקע בעמוד או במכונית אחרת? סביר מאוד להניח שנתקלתם פעם באחד או אחת כזאת, ואולי אפילו יש בכם משהו מזה, והפער בין היכולת שלכם בתחום אחד לחוסר היכולת בתחום אחר מפליא אותכם.

 לפני חמישים שנה עדיין לא היה לזה הסבר מניח את הדעת, בעיקר משום שהיתה הגדרה אחת לאינטיליגנציה, והיה רק מבחן אחד שבדק אותה. מאז ההבנה של המושג אינטילגנציה התרחבה והשתנתה ללא הכר. היום מאמינים רוב אנשי המקצוע, שמה שהוכר כאינטיליגנציה פעם, הוא רק סוד מסויים מאוד של אינטיליגנציה, שנקראת אינטיליגנציה קוגניטיבית אנליטית, וזה בערך מה שהמבחנים הפסיכוטכניים הישנים עם הצורות המוזרות שצריך לחבר ניסו לקבוע.

 אחד מחלוצי המיפוי האינטיליגנציה בתקופה המודרנית היה אלפרד בינה, שהמציא את מבחני האינטיליגנציה והאיי קיו, שנקבע על ידי גיל שכלי חלקי גיל כרונולוגי כפול מאה. מדד זה קובע את היכולת האינטלקטואלית לבדה, נועד במקור כדי לבחור את הילדים המתאימים יותר לביה"ס. השלב הבא היה מבחני האינטיליגנציה של ווקסלר, שהפריד בין יכולות ביצועיות ויכולות מילוליות, ונתן ציון משוקלל לאינטיליגנציה כמבוססת על שתי היכולות, אך עדיין נשאר בתחום האינטלקטואלי. החידוש העקרי של הווארד גרדנר היה המבט הרחב שכולל קשת גדולה של יכולות החורגות מהתחום האינטקטואלי לבדו.  גארדנר טען שהאינטליגנציה האנושית מכילה סדרות רבות של כישורים שכליים, ולהן שלושה תפקידים מרכזיים: איתור קיומן של בעיות, הצגת שאלות בקשר לבעיות אלה ופתירתן. לפי התאוריה הממצאים שתומכים בקיומן של מספר אינטליגנציות נפרדות הם:

  - פגיעה מוחית שגורמת להפרעה קוגנטיבית ספציפית, כששאר התפקודים נשארים תקינים.
 - אנשים בעלי כישרון יוצא דופן בתחום מסויים ובו בלבד.
 
- פעולות שכליות מרכזיות שמאפיינות תחום התנהגות אחד בלבד.

ששת האינטליגנציות המובחנות לפי תאוריה זו הן:
 
- אינטליגנציה מילולית היכולת להבין מילים ומשפטים, רגישות לדקויות של משמעות, מודעות לשימושים אפשריים בלשון, כושר שכנוע, כושר הסבר, יכולת כתיבה, חשיבה הגיונית מילולית.
 
- אינטליגנציה לוגיתמתמטית: היכולת להבין מערכות פורמליות ומופשטות, היכולת להבין סמלים, להציבם בשרשראות ולהפעיל עליהם פעולות חשיבה שונות, היכולת לזהות תבניות כמותיות, היכולת לטפל במספרים, משתנים, פונקציות.
 - אינטליגנציה מרחבית: היכולת לתפוס את העולם החזותי בצורה מדויקת, היכולת לבצע עיבודים, שינויים והתאמות בתפיסה החזותית, היכולת לשחזר, לדמיין ולתפעל חלקים מהעולם החזותי גם בלי לראותם בפועל, היכולת להבין מפות ורישומים גיאומטריים, והיכולת להעריך אסתטיקה חזותית.
 
- אינטליגנציה מוזיקלית: היכולת לזהות רכיבי יסוד במוזיקה, היכולת להבין מסרים שמועברים באמצעות הרכיבים האלה והיכולת לחבר מסרים שמועברים באמצעותם.
 - אינטליגנציה גופנית: היכולת לשלוט בתנועות הגוף בצורה מיומנת, מובחנת ומבוקרת, על מנת להביע מסרים שונים ועל מנת לבצע פעולות שונות, היכולת לטפל בעצמים במיומנות וביעילות.
  -  אינטליגנציה אישית: רכיב תוך אישי הוא היכולת לזהות ולאבחן רגשות של העצמי ולהבין את הסיבות והמניעים להתנהגות העצמי. רכיב בין אישי הוא היכולת לאמוד אנשים אחרים ולעמוד על מצב רוחם, מזגם, רגשותיהם, מניעיהם וכוונותיהם.

 קוי ההתפתחות שקן ווילבר מדבר עליהם הם למעשה גרסה של תיאורית האינטיליגציות המרובות של החוקר האוורד גארדנר . הם מהווים חלק מרכזי בתיאוריה האינטגרלית, שכוללת מלבדם גם רבעים, רמות תודעה, מצבים וסוגים. קוי ההתפתחות מתרכזים בעיקר ברבע השמאלי עליון בתרשים ארבעת הרבעים, למרות שיש טעם גם לראות את ההקשרים והמיקומים שלהם בשאר הרבעים.  

חשוב לציין שהחלוקה לקוי ההתפתחות יכולה להתבצע בהמון צורות שונות, וכדאי להתאים את קנה המידה ולדבר אותו רוצים לבחון, כך שלא ניתן למצוא חלוקה אחת שהיא נכונה אבסולוטית. את הקו של אינטיליגנציה גופנית, למשל, ניתן לחלק למספר אינטיליגנציות שונות ויחסית נפרדות זו מזו. התיאוריה האינטגרלית מציעה חלוקה מעט שונה ומוסיפה את קוי ההתפתחות נוספים על האינטיליגנציות של גארדנר. ישנן קוי התפתחות שהם עצמאיים יחסית,  ואינן תלויים בשאר האינטיליגנציות, ואדם יכול להיות בעל אינטיליגנציה מוזיקלית מדהימה, אבל חלש ברבות מהאינטיליגנציות האחרות. מצד שני, ישנם קוי התפתחות הקשורים באופן ברור לקוים אחרים, לדוגמא, קו התפתחות המוסרי תלוי ברמת התפתחות מינימלית מסויימת בקו הקוגניטיבי, אך לא להיפך. צריך לזכור שקוי ההתפתחות עוסקים בפוטנציאל מסויים, ולא תמיד מצליח אדם לפתח את היכולת באופן יעיל. התנאים הסביבתיים, הפיזיים והחברתיים משפיעים באופן ישיר על הדרך והאופן שבו ימצה אדם פוטנציאל מסויים

 אני מקווה להתפנות כדי לכתוב יותר על קוי ההתפתחות, או שמישהו ירים כפפה וירטואלית וישלח לי קטע מקיף יותר. הפריזמה של קוי ההתפתחות יכולה להוביל להבנה טובה יותר של המורכבות האנושית בכל המישורים, וצריך ללמוד וללמד אותה יותר.  

 

                              חלק מקוי ההתפתחות והרמות שונות בכל אחד מהם

Development Lines and the Self

The Upper Left or Interior Individual Quadrant contains, according to Wilber, at least two dozen relatively independent lines. These include morals, self affects, identity, cognition, ideas of the good, creativity, care, meditative stages and so on (Wilber, 2000b, p. 28). These lines unfold in sequential stages that most studies indicate cannot be skipped and cannot be altered by environmental conditioning or social reinforcement. All these lines are also affected by the other quadrants, i.e. by the external world, cultural systems, and social systems.

The self-line has its own unfolding which I wish to examine for this probe.  To describe development in consciousness we use language of the interior experience with I language activity. The development can be described as increasing presence, consciousness or awareness. As this self becomes greater, it means there is greater depth. It gains the complexity of new levels and retains all of the levels below it (of holons, see chapter 2).  For example, there is more subjectivity in an ape than a worm  (Wilber, 2000b).

All the developmental lines seem to go through a physical, pre-conventional stage, a concrete rule or conventional stage, and a more abstract, formal post conventional stage and to add a transpersonal consideration, a post-post conventional stage (Wilber, 2000b, p. 29).

       התמונות  בראש העמוד באדיבות  The images at the top in courtesy of Formless mountain