A theory of Everything - Ken Wilber

תיאוריה של הכל: מבוא לתורה האינטגרלית של קן וילבר

English     עמוד בית       מאמרים בעברית      פורום       ספרים

 על האתר    קישורים     קבוצת לימוד אינטגרלית     צור קשר

 


 

 

 

 

רשימת הספרים חלקית בלבד, רשימה מלאה ניתן למצוא באתר הרשמי של ווילבר www.kenwilber.com

 

 ההיסטוריה המקוצרת של הכל - קן וילבר    A brief history of everything  - Ken Wilber

       זהו בעיני הספר המומלץ ביותר להתודע לגישה האינטגרלית, הוא כתוב באופן מושך ומעניין,          

       אך עדיין מתעמק בחומר ולא נשאר רק על פני השטח.

 

תיאוריה של הכל - קן וילבר                                  A theory of everything - Ken Wilber

      ספר זה אינו מסביר את התיאוריה האינטגרלית באופן מסודר ומובנה, אלה באופן אינטואיטיבי וחלקי 

       יותר, תוך התמקדות בהשפעות המעשית של המחשבה האינטגרלית בתחומים שונים. הספר מכיל את  

      הסבר מפורט של חלוקות אוכלוסיית כדור הארץ לרמות תודעה waves/memes/levels

 

     סקס, אקולוגיה, רוחניות  - קן וילבר                 Sex, Ecology, Spirituality  -   Ken Wilber

      ספר זה הוא המבוא המלא ביותר לתיאוריה האינטגרלית, אבל מדובר בספר שמן ומלומד שקריאתו

      דורשת זמן ומאמץ רב, ומתאימה למתקדמים או לסטודנטים ופילוסופיים המעוניינים בגרסה המפורטת

      והמלאה ביותר

 

ללא גבולות - קן וילבר                                                           No Boundary - Ken Wilber 

      ספר מעולה ומקיף בכל הקשור לכל מה שבין אדם לעצמו. וילבר מפרט את הגבולות השונים  

      המתקיימים בנו, (פרסונה/צל, אגו/גוף קנטאור/סביבה, ועד לתודעה מאוחדת - non dual ) ,

 

      שאלות קוואנטיות - קן וילבר                                   Quantum Questions   - Ken Wilber

      הראייה המיסטית של גדולי הפיזיקאים. וילבר מנתח את היחסים בין פיזיקה ומדע למיסטיקה, על 

      סמך טיעוניהם ומשנתם של פיזיקאים כמו איינשטיין, בוהר, שרדינגר, ועוד.

 

   אומץ וחסד- קן וילבר                                                 Grace and Grit -     Ken Wilber        

      ספר מדהים בו מלווה וילבר את מאבקה של אשתו , טריה קיליאם וילבר, ואת מאבקו שלו במחלת

      הסרטן של טריה, שהתגלתה עשרה ימים לאחר נישואיהם. מבט בצד האנושי המיוחד של וילבר 

       והאופן בו הוא חי את הרעיונות והגישה שלו.

   

      הרצאות וראיונות (אודיו):

Kosmic Consciousness - Sound True's excellent interview with Wilber, including detailed explanations of the integral model, and it's implications of almost anything you have in mind. 10 excellent CD's -  It's a must for anyone who really wants to get familiar with Wilber and the Integral Theory

Speaking of Everything - 2 cd's with Wilber's interview, less comperhensive than Kosmic consciousness